Over ons

Vizier

Discriminatieoost.nl is het meldpunt van Vizier.

Vizier wil werken aan een samenleving waarin verschillen mogen bestaan. Dat geldt ook voor de collega's van Vizier onderling. Er worden kleine stappen gezet naar een rechtvaardige wereld, waarin we in gelijke gevallen gelijk behandeld worden, en zo de kansen voor iedereen gelijker worden. Vizier wil mensen bewustmaken van de impact die discriminatie kan hebben. En mensen een spiegel voorhouden.

Vizier is dé regionale adviesorganisatie voor Oost-Nederland ter voorkoming en bestrijding van discriminatie. De organisatie waar iedereen aan denkt als er gevoelens van en vragen rond uitsluiting zijn. Niet alleen het thema discriminatie staat hierbij centraal, maar ook de thema's inclusie en diversiteit.

Vizier levert kwalitatief goede diensten voor mensen en organisaties, op professionele wijze. Vizier is onafhankelijk en de medewerkers werken pro-actief en in verbinding met anderen in het werkgebied. Vizier wil voor iedereen zichtbaar en vindbaar zijn.

Vizier is geen meldpunt, Vizier heeft een meldpunt: discriminatieoost.nl. Dit meldpunt is laagdrempelig en faciliterend op het gebied van discriminatie of gevoelens daarover.

Zie voor meer informatie vizieroost.nl.