Over discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld: ras, afkomst, huidskleur, geloof, levensovertuiging, leeftijd, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, arbeidsduur (fulltime of parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk). Discriminatie is verboden volgens Nederlandse, Europese en internationale wetten.

Wil je melding maken van discriminatie of pesten? Klik dan hier.

De wetgeving (zoals de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), het strafrecht en arbeidsrecht) verbiedt discriminatie op grond van de volgende kenmerken:

Godsdienst
Levensovertuiging
Politieke overtuiging
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Ras
Geslacht
Seksuele voorkeur
Handicap
Chronische ziekte
Leeftijd
Arbeidsduur (fulltime/parttime)
Soort contract (vast/tijdelijk)

Een aantal voorbeelden van meldingen die bij Vizier binnen zijn gekomen:

– Toen ik zwanger was wilde mijn werkgever mijn contract toch niet verlengen. Vizier heeft mij geïnformeerd over mijn rechten en mij ondersteund bij het aangaan van het gesprek met mijn werkgever.

– Op mijn werk zijn er collega‘s die erg vervelend deden omdat ik Moslim ben. Mijn werkgever deed daar weinig aan. Nu ik dat samen met Vizier bespreekbaar heb gemaakt gaat het een stuk beter.

– Wij zijn net verhuisd en onze nieuwe buren accepteren ons niet omdat we homo zijn. Iedere dag pesterijen en beledigingen. Vizier heeft ons ondersteuning geboden bij ons contact met de woningstichting en bij het doen van aangifte bij de politie.

– Ik werd geweigerd in een restaurant omdat ik een hulphond heb. De eigenaar was niet voor rede vatbaar. Na een klacht via Vizier heeft hij zijn excuses aangeboden en ben ik in de toekomst wel welkom.

– Meerdere keren werd ik geweigerd bij dezelfde discotheek, volgens mij omdat ik Marokkaans ben. De portier had steeds een andere reden. Volgens de eigenaar werd er niet gediscrimineerd. Met hulp van Vizier heeft het College voor de Rechten van de Mens nu geoordeeld dat er wel sprake was van discriminatie.