Meld een klacht

Voelt u zich gediscrimineerd? Heeft u discriminatie waargenomen? Neem dan contact met ons op voor advies en ondersteuning. Dat kan ook anoniem. Vul het hiernaast staande formulier in.

In iedere Nederlandse gemeente is er een onafhankelijk meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies, registratie en bijstand bij incidenten. Ieder incident waarbij sprake is van discriminatie, pesten of structurele uitsluiting is belangrijk om te melden!

Discriminatieoost.nl is onderdeel van Vizier.

Wanneer schakel ik het meldpunt van Vizier in?
U kunt contact met ons opnemen als u zich gediscrimineerd voelt of als u in uw omgeving discriminatie ziet. Ook als u twijfelt of iets discriminatie is kunnen wij u van dienst zijn.
Ook als u geen hulp of advies nodig hebt is het goed om te melden. Dan weten wij beter waar en hoe discriminatie voorkomt. Op basis van de meldingen en signalen die wij krijgen kunnen we beleidsmakers en verantwoordelijken stimuleren passende maatregelen te nemen.

Wat kan Vizier doen met mijn klacht?
Vizier luistert naar u en neemt uw klacht serieus. Wij geven u advies hoe u in uw situatie met discriminatie om kunt gaan. Wij kunnen u ondersteuning bieden om met anderen in gesprek te gaan en samen een oplossing te zoeken. Ook kunnen wij u helpen bij het voeren van klachtenprocedures en bij het doen van aangifte bij de politie.
Kortom: wij zoeken samen met u naar een passende oplossing.
Vizier is een onafhankelijke stichting. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en zetten nooit stappen zonder uw toestemming. Onze hulp is gratis.
Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Onze folder vindt u hier: Folder Vizier Melders

Tevredenheidsonderzoek
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom horen wij graag hoe u uw contact met discriminatieoost.nl heeft ervaren.
Wij stellen het op prijs als u ons tevredenheidsonderzoek – al dan niet anoniem – in wilt vullen. Bij voorbaat dank.

    Lees hier de privacyreglement