Contact point for discrimination

Are you being discriminated against or bullied?

Because you are too old? Looks different? Have a disability? Because you are a lesbian? Then don't keep it quiet, but let yourself be heard. Because reporting helps! In every Dutch municipality there is an independent equal rights office where citizens and professionals can go for advice, registration and assistance in the event of incidents. Any incident involving discrimination, bullying or structural exclusion is important to report!

Verbod op discriminatie en pesten
Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er in die situatie niet toe doen. In de wet staat dat iedereen recht heeft op gelijke kansen, ongeacht huidskleur, handicap, leerproblemen enzovoort. Toch blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat 1 op de 4 Nederlanders discriminatie ervaart. Door discriminatie te melden, kunnen wij u helpen om uw zaak op te pakken en proberen we het samen op te lossen of we verwijzen u door als dat nodig is.

You can report a complaint via the reporting form (click here), by telephone on 085-0734600 or via the municipal counter.