Cijfers

In de gelijke behandelingswetgeving in Nederland zijn limitatief de discriminatiegronden opgenomen waarop men een beroep kan doen. Daarnaast komen bij antidiscriminatievoorzieningen als Vizier (discriminatieoost.nl is hiervan onderdeel) ook met regelmaat klachten binnen op gronden die niet in de gelijke behandelingswetgeving zijn benoemd, maar die door burgers toch als discriminatie worden ervaren (zoals haarkleur, woonplaats, economische positie). De verdeling van de reguliere klachten binnen het werkgebied van Vizier over de discriminatiegronden in 2019 ziet er als volgt uit:

Discriminatiegronden 2019
Klik om te vergroten

Naast een verdeling naar Gronden kent de wet ook een aantal maatschappelijke terreinen, waarop discriminatie plaatsvindt. In de eigen registratie volgt Vizier die indeling die de volgende verdeling oplevert ten aanzien van de klachten die Vizier in 2019 ontving:

Maatschappelijke terreinen 2019
klik om te vergroten