Monitor 2021

Discriminatiemeldingen van het voorgaande jaar

Jaarlijks verzamelen wij alle discriminatiemeldingen uit Oost-Nederland waaruit we kunnen concluderen waar discriminatie voorkomt. Dankzij jouw melding kunnen wij dit in kaart brengen en deze cijfers voorleggen bij jouw gemeente. Hierdoor kan een gemeente de nodige acties ondernemen om dit aan te pakken zodat jij veilig en fijn kan leven in jouw gemeente. Bekijk de Monitor Gemeenten om te zien wat er per gemeente is geregistreerd aan discriminatiemeldingen.

Melden helpt

Door jouw situatie bij Vizier te melden wordt het mogelijk je te helpen. Dit kan op veel manieren. Door naar jouw verhaal te luisteren kijken wij met je mee naar de ontstane situatie. Samen met jou wordt er besproken welke stappen mogelijk zijn om de situatie bespreekbaar te maken, te onderzoeken of je te ondersteunen bij een klachtenprocedure. Het advies is op maat gemaakt en afhankelijk van de problematiek. Als je alleen behoefte hebt aan een goed gesprek over wat jou is overkomen, of indien je slechts getuige bent geweest van discriminatie, ook dan kun je bij Vizier terecht.

Ons werk

Vizier adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties kosteloos bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Daarbij is de Algemene Wet Gelijke Behandeling het uitgangspunt.
Naast klachtenbehandeling houdt Vizier zich bezig met voorlichting en het uitvoeren van projecten met als doelstelling het werken aan bewustwording, het tegengaan van vooroordelen en discriminatie, en het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving.