Melden helpt

Door uw situatie bij Vizier te melden wordt het mogelijk u te helpen. Dit kan op veel manieren. Door naar uw verhaal te luisteren kijken wij met u mee naar de ontstane situatie. Samen met u wordt er besproken welke stappen mogelijk zijn om de situatie bespreekbaar te maken, te onderzoeken of u te ondersteunen bij een klachtenprocedure. Het advies is op maat gemaakt en afhankelijk van de problematiek. Als u alleen behoefte heeft aan een goed gesprek over wat u is overkomen, of indien u slechts getuige bent geweest van discriminatie, ook dan kunt u bij Vizier terecht.

Ons werk

Vizier adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties kosteloos bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Daarbij is de Algemene Wet Gelijke Behandeling het uitgangspunt.
Naast klachtenbehandeling houdt Vizier zich bezig met voorlichting en het uitvoeren van projecten met als doelstelling het werken aan bewustwording, het tegengaan van vooroordelen en discriminatie, en het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving.